Kiếm Điểm Thưởng Trị Giá 2% Đơn Đặt Phòng

 • Làm thế nào để bắt đầu kiếm điểm thưởng và tiết kiệm tiền

  - Đăng ký một tài khoản miễn phí tại trang web của chúng tôi.

  - Hoặc truy cập vào tài khoản nếu bạn đã có sẵn.

  - Hoặc đơn giản đặt phòng và bạn sẽ được tự động đăng ký một tài khoản để nhận điểm thưởng.

   

 • Hướng dẫn cách thức kiếm điểm và các sử dụng điểm để tiết kiệm tiền

  KIẾM ĐIỂM THƯỞNG

  • 1 Đặt phòng khách sạn hoặc tour với tổng giá trị thanh toán US$ 200 (VND 4.200.000)
  • 2 Bạn sẽ nhận được 4.000 điểm thưởng cho đơn đặt trên, số điểm này có giá trị US$ 4 (VND 85.000)
  • 3 Bạn cũng có thể kiếm được 1000 điểm thưởng cho mỗi bài viết đánh giá khách sạn mà bạn đã đặt và lưu trú
  • 4 Bạn có thể lưu giữ, tích luỹ điểm thưởng và sử dụng cho các đặt phòng/tour sau.

  SỬ DỤNG ĐIỂM THƯỞNG

  • 1 Đặt phòng hoặc tour với tổng số tiền phải thanh toán US$ 100 (VND 2.100.000)
  • 2 Đổi 5.500 điểm thưởng bạn có và bạn sẽ nhận được một mã giảm giá tương đương US$ 5 (VND 120.000)
  • 3 Sử dụng mã giảm giá này cho đặt phòng của bạn để tiết kiệm US$ 5 (VND 120.000)
  • 4 Chỉ phải thanh toán US$ 95 (VND 2.000.000) cho đơn đặt của bạn thay vì phải trả US$ 100.

 • Làm thế nào để tôi có thể đổi điểm thưởng ra tiền?
  - Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại Đăng Nhập ở phía trên bên phải của trang hoặc đăng nhập khi bạn đặt phòng hay tour.
  - Sau khi đăng nhập, bạn có thể lựa chọn để sử dụng số lượng điểm thưởng bạn muốn... Sau khi xác nhận số lượng điểm thưởng sử dụng, bạn sẽ nhận được một mã giảm giá.
  - Bạn chỉ cần nhập mã giảm giá này cho đặt phòng mới của bạn (hoặc bạn có thể tặng mã này cho bạn bè hoặc người thân sử dụng cho đặt phòng của họ). Số tiền thưởng sẽ được khấu trừ vào đặt phòng mới!

  Chú ý: Điểm thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn sau khi trả phòng 15 ngày và ít nhất phải đổi 5.000 điểm thưởng cho một lần đổi với mọi tài khoản.

 

Từ chối trách nhiệm
Chương trình điểm thưởng của TUN Travel và lợi ích của nó được cung cấp theo quyết định thưởng của TUN Travel và các hệ thống mạng lưới trang web TUN Travel tham gia.
TUN Travel có quyền sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn các dịch vụ được cung cấp, bao gồm cả mức điểm, toàn bộ hoặc một phần vì bất kì lý do nào, theo quyết định của mình, có hoặc không có thông báo trước cho các thành viên. Điểm thưởng của TUN Travel có thể bị thu hổi, bị hạn chế, sửa đổi tăng hoặc giảm hoặc bị huỷ bỏ cùng với bất kỳ khuyến mại đặc biệt nào cho đặt phòng khách sạn và chương trình tour. Bằng cách trở thành một thành viên của Chương Trình Điểm Thưởng TUN Travel, bạn đồng ý rằng chương trình điểm thưởng của TUN Travel và mạng lưới các trang web của TUN Travel sẽ không phải chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào cho bất kỳ sửa đổi hoặc ngừng cung cấp chương trình thưởng của TUN Travel.