1. 1. Chi phí thấp, dịch vụ đơn giản và tin cậy

  1. Phí dịch vụ thấp, không thu thêm phí.
  2. Không phải đến đại sứ quán.
  3. Không lệ phí gửi thư.
  4. Không phải gửi hộ chiếu hay lo mất thư
 2. 2. Nhanh chóng, an toàn & không rắc rối

  1. Nhận thị thực chỉ trong 2 ngày làm việc.
  2. Không yêu cầu giấy tờ và hiệu quả.
  3. 100% xử lí trực tuyến.
The Vietnam Immigration Office permits tourists to apply Vietnam visa upon arrival (as Visa on arrival - VOA) through an International Tour-operator company such as TUN Travel. With our assistance, you will do just few clicks and do not need to send your passport or go to embassy.
Please note that we are not an embassy and are not affiliated with any embassies, we are travel company and working with immigration office in Vietnam. If you wish to obtain a full/stamped visa before you go, please contact the embassy of Vietnam in your living country but be advised that in almost all cases Vietnamese embassy charges a high fee.
Cần thị thực tới
Thị thực vào Việt Nam được miễn cho các quốc tịch
DỊCH VỤ TIÊU CHUẨN
(2-3 ngày làm việc)
1 - 2 pax
3 to 5 pax
6 to 9 pax
up 10 pax
Phí tem
Single Entry 30 Days
85 Days
30 Days BUSINESS Visa
90 Days BUSINESS Visa
Holiday Processing (23 Jan to 30 Jan, 2020)
Multiple Entry 30 Days
85 Days
30 Days BUSINESS Visa
90 Days BUSINESS Visa
365 Days TOURIST Visa for US Citizen
365 Days BUSINESS VISA for US Citizens
DỊCH VỤ TIÊU CHUẨN
(2-3 ngày làm việc)
1 - 2 pax
3 to 5 pax
6 to 9 pax
up 10 pax
Phí tem
Single Entry 30 Days
85 Days
Multiple Entry 30 Days
85 Days
 
Giá (US$)
Thời gian xử lí
Chú ý
One (01) Month Tourist Visa
Extend first time
US$ 90
3 - 4 days
Taiwan, Chinese, American more 5/pax
Extend second time
US$ 90
3 - 4 days
Extend 10-15 days more extend 30 days more
Extend third time
US$ 90
5 - 7 days
Extend 30 days more
Renew 1 month single
US$ 90
5 - 7 days
Taiwan, Chinese, American plus 5/person
Three (03) Months Single and Multiple
Extend 3 months single
US$ 420
7 - 10 days
Current effective 3 or 6 months visa
Visa arrangement to Vietnam (Re-entry Visa)
One month tourist's visa
US$ 15
3 - 4 days
Stamped at Vietnamese Embassies
One month tourist's visa
US$ 15
3 - 4 days
Stamped at International border-gates
Six months business's visa
US$ 25
3 days
Stamped at Vietnamese Embassies